LOGO SOFTGASA digit

Software Factory

Creamos o que vostede necesita

Softgasa conta cun departamento de Software Factory composto por profesionais cunha longa experiencia na realización de proxectos a medida que solucionen as necesidades específicas de cada empresa, utilizando as tecnoloxías máis innovadoras do mercado.

Durante os nosos máis de 25 anos de traxectoria atesouramos un gran Know How que nos permite acometer con garantías todo o que vostedes nos poidan demandar no ámbito do software empresarial.

Tipos de Solucións:
 • Xestión Comercial
 • Producción
 • Carga de Datos en Planta
 • Loxística y Trazabilidade
 • Xestión de Almacén con Terminales Wifi y Bach
 • Solucions sobre PDA
 • Integración con Básculas y Balanzas
 • Intranets y Extranets
 • Etc.
Plataformas e Tecnoloxías utilizadas:
 • Windows Server, Windows CE, Windows Mobile
 • AS/400, iSeries
 • .Net
 • SQL
 • Visual Basic
 • Delphi