LOGO SOFTGASA digit

Xistral

Plataforma Comercial na Nube

Xistral permite xestionar na Nube, integrado co seu ERP, todo o labor da súa forza comercial utilizando como soporte calquera dispositivo móbil.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 • Multidispositivo; Tablet, Smartphone, Portátil, PC, …
 • Multiplataforma; Windows, Android, iOS, …
 • Integración con calquera ERP mediante Interface
 • Tipos de usuarios en función ao seu Rol
  • Manager
  • Comercial
  • Cliente

 

 

Funcionalidades Principais
 • Clientes
  • Creación de Clientes provisionais
  • Consulta de Pedidos e outros documentos de mercadotecnia (Albarás, Devolucións, Pedidos)
  • Consulta de Carteira pendente
  • Ultimas Vendas
  • Acceso B2B
 • Artículos
  • Imaxes e documentos adxuntos ao Produto
  • Categorías de Produtos
  • Unidade de stock ou unidade de Venda
  • Lotes
  • Talles e Cores
  • Packs
  • Marcas
  • Stock dispoñible (parametrizable)
 • Pedidos
  • Creación de Pedidos
  • Consulta de últimos Precios de Venta en la introducción del Pedido
  • Tarifas de Precios, Precios por Cliente, Descuentos por tipo de Cliente…
  • Tipos de Pedidos
  • Observaciones internas/externas
  • Avisos de disponibilidad de Stocks
  • Creación de Listas de Favoritos por Cliente
  • Envío por correo electrónico del Pedido al Cliente
 • General
  • Gráfico evolución de Vendas Mensual e Anual (Empresa, Cliente, Axente)
  • Previsión de Vendas/Forecast Sales (Empresa, Marca, Axente, Cliente, Artigo)
  • Cadro de análise de Pedidos e Albarás
  • Xestión de Cobramentos
  • Xestión de Risco
  • Informes e Estatísticas
 • CRM
  • Xestión de Actividades Comerciais
  • Calendario de Actividades
  • Control de Gastos por Actividade
  • Informes e Estatísticas