LOGO SOFTGASA digit

SOFTLOGIST

Vertical para o Almacenista do Sector Madeireiro

A nosa aplicación permitiralle xestionar toda a súa actividade de forma sinxela e áxil.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
 • Compras
  • Pedido
  • Entrada
  • Factura
 • Vendas
  • Presuposto
  • Pedido
  • Albará
  • Factura
  • Abono
 • Xestión de Cobramentos
 • Xestión de Depósitos
 • Pesaxe
 • Cadea de Custodia
 • Xestión de Paquetes e Etiquetaxe
 • Madeira Cetificada (NIMF 15, PEFC, FSC, ...)
 • Xestión da Maquinaria Propia
 • Xestión da Explotación Forestal
  • A Risco e Ventura
  • A Liquidación Final
  • Compra Directa
 • Fabricación
  • Almacén de Rolla (Materia Prima)
  • Mantemento de Operarios
  • Mantemento de Máquinas
  • Solicitude a Fábrica
  • Paso de Pedidos de Venda a Ordenes de Fabricación
  • Presuposto de Fabricación
  • Procesos de Fabricación
  • Carga de Traballo por Máquina
  • Carga de Datos en Planta
   • Materiais
   • Tempos de Man de Obra
   • Tiempos de Máquina
 • Estadísticas
  • Horas traballadas por Orde de Fabricación
  • Horas Traballadas Operario
  • Horas Traballadas Máquina
  • Efectividade por Operario y Máquina
  • Rotación de Artigos
  • Rentabilidade de Vendas
  • ...
 • (SGA) Control de Ubicacions Wifi
  • Consulta gráfica de Stocks
  • Cambio de Ubicacions
  • Entradas e Saidas
    
 • Xestión Financiera a3ERP