LOGO SOFTGASA digit
banner softextil mayor

Xestión integrada para o Almacenista do Sector Téxtil e Calzado

SoftTextil Maior inclúe todas as funcionalidades que o sector Téxtil e Calzado Almacenista necesita. Con esta aplicación poderá xestionar dende a Xestión Comercial ata a Produción.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
 • Mestres de: Empresas, Marcas, Almacéns, Clientes, Provedores, Familias, Artigos, Tallas, Cores, Coleccións, Axentes Comerciais (control de comisións por vendas), Axentes de Compras, etc.
 • Prezos Multitarifa
  • Prezos por Talle
 • Control de Stocks por parámetros configurables polo usuario segundo as súas necesidades.
 • Compras:
  • Xeración de Pedidos de Compra en función aos Pedidos de venda.
  • Albarás, Facturas e Aboamentos.
 • Vendas:
  • Importación de Pedidos EDI.
  • Pedidos, Albarás, Facturas, Aboamentos.
  • Exportación de Facturas EDI.
 • Intranets con acceso de Proveedores, Almacéns, Axentes Comerciais.
 • Producción:
  • Escandallo do Artigo.
  • Orde de Corte.
  • Fases de Producción.
  • Carga de Datos en Planta:
   • Consumos de Materiais.
   • Tempos de Man de Obra.
 • Cadro de Mando integrado (Business Intelligence).
 • Integración con Xestión de Tendas “SoftTextil Menor – Central + TPV”.
 • Módulo Financieiro - a3ERP.